Đang thực hiện

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trực tuyến tại Hà Nội

16:03 09/10/2018

TẬP TIN ĐÍNH KÈM

bB    Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình. Dưới đây là điều kiện, thủ tục xin cấp phép xây dựng 2018.

Điều kiện cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Theo quy định  tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014, điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi, đê điều, năng lượng, giao thông; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại…;

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định;

Ngoài ra, nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị.

Trường hợp nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.


Vui lòng đính kèm các tập tin hình ảnh về các loại giấy tờ sau để giúp cơ quan chức năng xác minh và giải quyết nhanh hồ sơ của ông/bà:

1.Chứng minh thư nhân dân (Sao có chứng thực),
2. Giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (Sao có chứng thực).
3. Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình (Bản chính).
4. Đối với công trình xây chen có tầng hầm (Bản chính):
a.Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.
b.Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm.
5. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề (Bản chính):
a. Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.
b. Hồ sơ gồm mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200) thể hiện rõ các thành phần kết cấu riêng, chung với các công trình liền kề và biện pháp thi công móng, giải pháp gia cố, chống đỡ công trình cũ.
c. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề (Chủ đầu tư kí xác nhận).
6. Đối với trường hợp phải phá dỡ công trình cũ để xây dựng công trình mới phải có phương án phá dỡ công trình do tổ chức tư vấn đủ năng lực lập kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư có ký xác nhận (Bản chính).
7. Đối với công trình tại bãi sông ngoài phạm vi bảo vệ đê điều: phải có văn bản chấp thuận của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn theo quy định của pháp luật (Bản chính).
8. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (Sao có chứng thực).
9. Bản chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, đối với công trình chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế (Sao có chứng thực).
10. Đối với nhà ở riêng lẻ dưới 03 tầng hoặc có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2, hộ gia đình có thể tự tổ chức thiết kế và chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận. (Chủ đầu tư kí xác nhận) (Bản chính).

Thành phần hồ sơ Tập tin Ghi chú Xử lý
Chứng minh nhân dân    
Giấy tờ về quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất    
Văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận    
Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình    
Bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề    
Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm    
Mặt bằng, mặt cắt hiện trạng công trình (tỷ lệ 1/100 - 1/200)    
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề    
Giấy xác nhận của chủ đầu tư chịu trách nhiệm về an toàn của công trình và các công trình lân cận    
Văn bản chấp thuận của sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (Đối với công trình tại bãi sông ngoài phạm vi bảo vệ đê điều)    
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức, cá nhân thiết kế (theo mẫu)    
Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng    
 
Bấm vào link sau đây để nộp hồ sơ xin phép trực tuyếnhttps://egov.hanoi.gov.vn/khai-bao/39/314/33

( <<Quay lại)