Đang thực hiện

Mái vòm che sân Điện lực TP.Hà Giang

21:54 13/05/2018Mái vòm che sân Điện lực Thành phố Hà Giang

    Mái che sân  có kết cấu bằng dàn thép dạng vòm, mỗi gian có kích thước 5,575m, khẩu độ của kết cấu dàn mái 15,2m. Mái che được tiếp nối với phần mái cũ. Tổng chiều dài mái là 36m. 
    Chiều cao mái che sân tính từ mặt sân đến phần đầu cột đỡ hệ kết cấu mái là 11,4m, cao hơn sàn mái của Nhà làm việc Điện lực thành phố Hà Giang 0,7m.
    Chiều cao của mái vòm tính từ đỉnh cột đến đỉnh mái là 3,35m, kết cấu thép hệ vì kèo bằng thép ống, xà gồ mái bằng thép C150x60x20x3.